Gingiva: hyperplasia (cyclosporine-induced) in Cats (Felis) | Vetlexicon
felis - Images

Gingiva: hyperplasia (cyclosporine-induced)

ISSN 2398-2950

Contributor(s) :Gingiva: hyperplasia (cyclosporine-induced)

  1. Cyclosporine-induced gingival hyperplasia in a cat.